Saltear al contenido principal

Guia docent

El robot Fantàstic està pensat per poder ser utilitzat des de l’etapa d’Infantil fins a Cicle Superior de Primària o inicis de l’ESO. Aquest aspecte és gràcies als diferents nivells d’ús que disposa. Classifiquem els nivells segons: nivell aprenent, avançat i expert.

Nivell aprenent

A les etapes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària es recomana utilitzar el robot Fantàstic a través de la manipulació directe de les tecles del robot.
L’ús del robot en les primeres etapes educatives facilita l’experimentació de la direccionalitat (dreta, esquerre, amunt i avall), la lògica (nombre de passes que es vol moure el robot) o la seqüenciació (ordre en que es realitzen els moviments per arribar a l’objectiu desitjat) d’una forma divertida i innovadora.

Dinàmica d’ús nivell aprenent

Per començar, cal carregar-li un programa ja dissenyat capaç de guardar una seqüència de direccions i tot seguit, dur-les a terme.

  1. Descarrega el programa
  2. Obre el programa des de l’entorn de programació microBlocks
  3. Activa’l i comença a moure’l

Aquest programa consisteix en utilitzar els quatre botons de direcció (dreta, esquerra, amunt i avall), un botó d’OK que fa la funció de validació de les instruccions indicades i una X per esborrar la seqüència i poder-ne començar una de nova.

Tenint en compte el funcionament del nivell aprenent, es pot explorar primerament el moviment de forma lliure amb les targetes de direcció.

A continuació, es poden treballar reptes concretes relacionats amb continguts curriculars (colors, animals, formes, parts del cos, lletres, etc.) mitjançant l’ús de catifes de quadrats (de 20x20cm) i col·locant imatges impreses en alguns dels quadrats com a punts objectius dels reptes.

EduLab_Vestit_robotFantàstic
EduLab_Vestit_robotFantàstic
EduLab_Vestit_robotFantàstic
Robot_Edulab_Fantàstic_Tecles
EduLab_Vestit_robotFantàsticEduLab_Vestit_robotFantàsticRobot_Edulab_Fantàstic_Tecles

Nivell avançat

El segon estadi, s’emmarcaria a l’etapa de Cicle Mitjà d’Educació Primària. Aquí es pot continuar treballant de forma manipulativa amb el robot, adaptant, però, el contingut de les catifes a l’edat corresponent. Com que es tracta d’una etapa en que estan consolidant la lectoescriptura, els ajuda l’ús de símbols, podent introduir també la part virtual, fent servir el robot a la pantalla amb l’SnapJr.

Dinàmica d’ús nivell avançat

El robot disposa d’extensions físiques, com ara un llapis per dibuixar o una pala per poder arrossegar objectes. En aquest segon nivell és possible utilitzar les extensions per aconseguir activitat més interactives i complexes.

En aquesta etapa també es pot introduir la creació de vestits pels robots. Es tracta d’una activitat artística i que treballa la motricitat fina per aconseguir personalitzar els robots, fent-los més amigables segons els seus gustos.

  • Descarrega aquí la pala del robot
  • Fes clic aquí per descarregar el patró del vestit
EduLab_Vestit_robotFantàstic
EduLab_Vestit_robotFantàstic
EduLab_Vestit_robotFantàstic
EduLab_Vestit_robotFantàstic
EduLab_Vestit_robotFantàstic
EduLab_Vestit_robotFantàsticEduLab_Vestit_robotFantàsticEduLab_Vestit_robotFantàsticEduLab_Vestit_robotFantàstic

Nivell expert

A partir de Cicle Superior, es dona importància al pensament i la reflexió i es treballa el pensament lògic, el raonament científic i l’abstracció. Per això, és el nivell on es coneix amb profunditat cada part que forma el robot i la seva funció, com també la programació del mateix a través de l’entorn de programació microBlocks.

Dinàmica d’ús nivell expert

En aquest nivell els alumnes poden dur a terme el muntatge del robot, descobrint així les funcions de cadascuna de les parts. Es disposa d’instruccions de muntatge per guia el procés de construcció. Un cop muntat l’objectiu és aconseguir moure’l a través de l’entorn de programació microBlocks. Una bona pràctica és proposar el repte per descobrir el programa que aconsegueix moure el robot segons les diferents direccions. Amb això es treballa la deducció, la realització de càlculs matemàtics i els angles. Es recomana fer servir la targeta 5 del kit de targetes microBlocks Ed1.

Per últim, una vegada l’alumne arriba a nivell expert pot també esdevenir mestre essent capaç de poder explicar el funcionament del robot en un nivell aprenent a altres alumnes més petits. Així el procés es transforma en un cicle en que cada estudiant té un rol segons la seva edat amb la finalitat de poder utilitzar el mateix robot com una eina més en el seu procés d’aprenentatge.

Close search
Cistella
Volver arriba