Skip to content

En aquesta pàgina es presenten una sèrie de vídeos breus que introdueixen la placa ED1 i el seu entorn de programació MicroBlocks.

És important fer tots els passos que es recomanen abans de començar a crear i programar. D’aquesta manera s’estarà fent un ús més segur de la placa i de l’eina.

⬅️ ⬅️ DESCARREGA'T MICROBLOCKS

Per programar amb MicroBlocks es pot fer utilitzant la versió web d'aquest entorn o bé, descarregar-lo en local.
La versió instal·lada és més ràpida i es connecta automàticament a la placa.

INSTAL·LACIÓ DEL DRIVER ➡️ ➡️

La instal·lació del driver és necessària perquè l’ordinador pugui detectar la placa connectada.
El driver enllaça el dispositiu amb l’ordinador.

⬅️ ⬅️ REINICIA LA PLACA

Saber esborrar la informació de la placa i actualitzar-ne el firmware és clau per restaurar-la si es queda penjada o hi ha una actualització important.

COMPROVA ELS SENSORS I ACTUADORS DE LA PLACA ➡️ ➡️

Es recomana fer una comprovació de tots els sensors i actuadors que porta incorporats la placa, per verificar que tot funciona correctament.

⬅️ ⬅️ CARREGA LA BATERIA

Gràcies a l’entorn MicroBlocks i el sistema d’alimentació de la placa ED1, és possible desconnectar la placa de l’ordinador i seguir treballant de forma desendollada.

COMPONENTES COMPATIBLES
AMB LA PLACA ➡️ ➡️

La placa ED1 disposa de pins i connectors per fer servir components externs.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 📣📣 ATENCIÓ! 📣📣 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Juga a connectar el món real de MicroBlocks i la placa ED1, amb el món virtual d'Snap!

Cistella
Volver arriba